چاپ
دسته: نوشته های آموزشی
دانلود آهنگ خوشحال و شاد و خندانم

دانلود آهنگ خوشحال و شاد و خندانم

 

شاعر: عباس یمینی شریف

خوشحال و شاد و خندانم
قدر دنیا رو می‌دانم

خنده کنم من
دست بزنم من
پا بکوبم من
شادانم

در دلم غمی ندارم
زیرا هست سلامت جانم

عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم

بیایید باهم بخوانیم
ترانه‌ی مهربانی

عمر ما کوتاست
چون گل صحراست
پس بیایید شادی کنیم

گل بریزم من
از روی دامن
بر روی خرمن
شادانم

دانلود آهنگ خوشحال و شاد و خندانم

دانلود فیلم آهنگ خوشحال و شاد و خندانم

 

تصویر: http://www.soonami.ir